vzw - COM België-Belgique

 
 
 
 

De BOU-COM België legt een werfreserve aan van kandidaat begeleiders en hulpbegeleiders .

De namen zullen besproken en ingevuld worden na de Statutaire Vergadering .

Kandidaturen voor dit team aan te vullen en op te leiden voor de toekomst worden ingewacht bij de voorzitter , met kopij bij de secretaris , voor 1 mei 2017 .

Zij dienen max 65 jaar te zijn , volledig op de hoogte van de klassen bij de kleur en de postuur , bij de overige secties de mutaties en de soorten kennen . Zich akkoord verklaren de richtlijnen van de BOU stipt na te volgen en mee te werken in het belang van alle Belgische deelnemers

 

 

L’UOB-COM BELGIQUE va composer une réserve de candidats convoyeurs et aide-convoyeurs.

Les candidatures seront examinées et le choix sera effectué par les membres du comité administratif après la réunion statutaire.

Les candidatures doivent être envoyées au Président, et en copie au Secrétaire, avant le 1er mai 2017.

Les candidats doivent avoir maximum 65 ans, être à la hauteur pour différencier les classes pour les canaris de couleurs et les races de postures ; pour les autres sections : les mutations et les variétés. Etre d’accord avec les règlements de l’UOB, les suivre strictement et coopérer dans l’intérêt de tous les participants belges.

 
 

Website

Katalogus Palmares Worldshow 2017 ALMERIA  KLIK HIER en SCROLL

 
Medaillelijst van onze Belgische deelnemers klik hier


Klik hier voor het lastenboek NL

UOB CAHIER DE CHARGES COM

 
 
 
                                                              Laatste update  02/03/2017
                                                                                        Webmaster